President võidupüha paraadil

Toomas Hendrik Ilves võidupüha paraadil Jõgeval

Väljavõte kaitseväe garnisonimäärustiku lisast 20:

52. Orkester
Iga kord, kui president alustab liikumist, alustab «Presidendimarssi» ja lõpetab poolelt noodilt tema peatumise hetkel.

53. President
Peatub tervitamiseks. Teretab: «KADETID, TERE!», «VAHIPATALJONI KAITSEVÄELASED, TERE!», «SIDEPATALJONI KAITSEVÄELASED, TERE!», «MEREVÄELASED, TERE!», «PIIRIVALVURID, TERE!», «PÄÄSTEVÄELASED, TERE!», «KAITSELIITLASED, TERE!», «NOORKOTKAD, TERE!»

54. Rivi
«TERVIST, HÄRRA PRESIDENT!»

55. President
«ÕNNITLEN VÕIDUPÜHA PUHUL!»

56. Rivi
«TÄNAN!»

26-06-2009