President võidupüha paraadil

Toomas Hendrik Ilves võidupüha paraadil Jõgeval

Väljavõte kaitseväe garnisonimäärustiku lisast 20:

52. Orkester
Iga kord, kui president alustab liikumist, alustab «Presidendimarssi» ja lõpetab poolelt noodilt tema peatumise hetkel.

53. President
Peatub tervitamiseks. Teretab: «KADETID, TERE!», «VAHIPATALJONI KAITSEVÄELASED, TERE!», «SIDEPATALJONI KAITSEVÄELASED, TERE!», «MEREVÄELASED, TERE!», «PIIRIVALVURID, TERE!», «PÄÄSTEVÄELASED, TERE!», «KAITSELIITLASED, TERE!», «NOORKOTKAD, TERE!»

54. Rivi
«TERVIST, HÄRRA PRESIDENT!»

55. President
«ÕNNITLEN VÕIDUPÜHA PUHUL!»

56. Rivi
«TÄNAN!»

Lisa kommentaar »