XXV Laulupidu

Mõned pildid eilsest laulupeo rongkäigust, tule süütamisest ja peo algusest (kronoloogilises järjekorras).

Presidendi kõne.

Loe edasi

President võidupüha paraadil

Väljavõte kaitseväe garnisonimäärustiku lisast 20:

52. Orkester
Iga kord, kui president alustab liikumist, alustab «Presidendimarssi» ja lõpetab poolelt noodilt tema peatumise hetkel.

Loe edasi