XXV Laulupidu

Mõned pildid eilsest laulupeo rongkäigust, tule süütamisest ja peo algusest (kronoloogilises järjekorras).

Tõrva linna lastestuudio lastekoor

Presidendipaar rongkäigul

Mullitavad rongkäigulised

Enne lavale minekut

Laulukaare all

Laulupeotule süttimine

Presidendi kõne laulupeol

Presidendi kõne.

Nüüd pakin oma asjad kokku ja siis tänaset kontserti kuulama.

President võidupüha paraadil

Toomas Hendrik Ilves võidupüha paraadil Jõgeval

Väljavõte kaitseväe garnisonimäärustiku lisast 20:

52. Orkester
Iga kord, kui president alustab liikumist, alustab «Presidendimarssi» ja lõpetab poolelt noodilt tema peatumise hetkel.

53. President
Peatub tervitamiseks. Teretab: «KADETID, TERE!», «VAHIPATALJONI KAITSEVÄELASED, TERE!», «SIDEPATALJONI KAITSEVÄELASED, TERE!», «MEREVÄELASED, TERE!», «PIIRIVALVURID, TERE!», «PÄÄSTEVÄELASED, TERE!», «KAITSELIITLASED, TERE!», «NOORKOTKAD, TERE!»

54. Rivi
«TERVIST, HÄRRA PRESIDENT!»

55. President
«ÕNNITLEN VÕIDUPÜHA PUHUL!»

56. Rivi
«TÄNAN!»