Sõdurid Võidupüha paraadil

Paar tähelepanekut Jõgeval toimunud Võidupüha paraadi olnud sõduritest:

Loe edasi

President võidupüha paraadil

Väljavõte kaitseväe garnisonimäärustiku lisast 20:

52. Orkester
Iga kord, kui president alustab liikumist, alustab «Presidendimarssi» ja lõpetab poolelt noodilt tema peatumise hetkel.

Loe edasi