Sõdurid Võidupüha paraadil

Sõdur võidupüha paraadi rivistusel

Sõdur võidupüha paraadi rivistusel

Sõdur võidupüha paraadi rivistusel

Sõdur võidupüha paraadi rivistusel

Sõdur võidupüha paraadi rivistusel

Sõdur võidupüha paraadi rivistusel

Paar tähelepanekut Jõgeval toimunud Võidupüha paraadi olnud sõduritest:

  • Enamus rivis seisjatest olid rõõmsameelsed, nagu on ka piltidelt näha
  • Carl-Gustav’itega sõdurid olid üsna püsimatud, sest 14.2 kilogrammise relva õlal kandmine ei ole ilmselt just kõige meeldivam tegevus.
  • Rivis võis märgata ka vapraid tegelasi, kelle vanuseks võiks arvata vähemalt 60 või veelgi enam.

President võidupüha paraadil

Toomas Hendrik Ilves võidupüha paraadil Jõgeval

Väljavõte kaitseväe garnisonimäärustiku lisast 20:

52. Orkester
Iga kord, kui president alustab liikumist, alustab «Presidendimarssi» ja lõpetab poolelt noodilt tema peatumise hetkel.

53. President
Peatub tervitamiseks. Teretab: «KADETID, TERE!», «VAHIPATALJONI KAITSEVÄELASED, TERE!», «SIDEPATALJONI KAITSEVÄELASED, TERE!», «MEREVÄELASED, TERE!», «PIIRIVALVURID, TERE!», «PÄÄSTEVÄELASED, TERE!», «KAITSELIITLASED, TERE!», «NOORKOTKAD, TERE!»

54. Rivi
«TERVIST, HÄRRA PRESIDENT!»

55. President
«ÕNNITLEN VÕIDUPÜHA PUHUL!»

56. Rivi
«TÄNAN!»

Sõdurid teel

Sõdurid teed ületamas

Äkitselt ilmuvad betoonaaia tagant teele kollastes vestides ja automaatidega sõdurid, panevad liikluse korraks seisma, jooksevad üle tee ning kaovad siis sama järksu kui ilmusid. Kõik toimub nii kiirelt, et vaevu jõuan kaamera välja otsida ning viimasel hetkel veel ühe uduse klõpsu teha.