Alt üles

.. või siis ülevalt alla. Sõltub kummalt poolt vaadata.

25-01-2010