Alt üles

.. või siis ülevalt alla. Sõltub kummalt poolt vaadata.

Loe edasi