Poolteist minutit

Poolteist minutit ja 160000km

159998 … 159999  …  160000  …  160001.

02-11-2008